برنامه روز یکشنبه 23 اکتبر 2022 برابر با 1 آبانماه 1401

پاسخ سوالات من از جناب فریبرز محمدخانی پژوهشگر علوم اجتماعی در مورد اتفاقات اخیر در ایران و گزارش تحلیلی جناب حسن معارفی پور پژوهشگر و فعال حقوق کارگری از تظاهرات برلین.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید

برنامه روز یکشنبه 9 اکتبر 2022 برابر با 17 مهر ماه 1401

گفتگو با جناب میثم ال مهدی در مورد نقش فعالین کارگری  در جنبش آزادیخواهی ایران.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.