گفتگوی روز یکشنبه 27 ماه جون 2021 با خانم دکتر سهیلا ستاری

گفتگو با خانم دکتر سهیلا ستاری جامعه شناس وفعال سیاسی در مورد پسا انتصابات 1400.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

برنامه روز یکشنبه 27 ماه جون 2021 برابر با 6 تیر ماه 1400

گفتگو با خانم دکتر سهیلا ستاری جامعه شناس وفعال سیاسی در مورد پسا انتصابات 1400+ گفتگو با جناب سجاد خدایاری

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.