برنامه روز یکشنبه 25 ماه سپتامبر 2022 برابر با 3 مهر ماه 1401

گفتگو با جناب فریبرز محمدخانی پژوهشگر حوزه علوم‌انسانی در راستای کمیته آزادسازی ایران

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

مصاحبه روز یکشنبه 11 سپتامبر 2022 باجناب دکتر مرتضی محیط

گفتگو با جناب دکتر مرتضی محیط در مورد برجام دولت رییسی و بازندگان جنگ اوکراین.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

برنامه روز یکشنبه 11 سپتامبر 2022 برابر با 20 شهریور ماه 1401

گفتگو با جناب دکتر مرتضی محیط در مورد برجام دولت رییسی و بازندگان جنگ اوکراین.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.