گفتگوی روز یکشنبه 19 ماه دسامبر 2021 با جناب اسفندیار خلف

گفتگو با جناب اسفندیار خلف در مورد سیر فراز های رنسانس فرهنگی در ایران و بعد از جنبش 57

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

برنامه روز یکشنبه 19 ماه دسامبر 2021 برابر با 28 آذرماه 1400

گفتگو با جناب اسفندیار خلف در مورد سیر فراز های رنسانس فرهنگی در ایران و بعد از جنبش 57

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

گفتگوی روز یکشنبه 12 ماه دسامبر 2021 با خانم دکتر نیره انصاری حقوقدان برجسته

گفتگو با خانم دکتر نیره انصاری حقوقدان برجسته در مورد تحلیل قضایی دادگاه حمید نوری بعد از پایان دفاعیات او و دستارورد آن.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

برنامه روز یکشنبه 12 ماه دسامبر 2021 برابر با 21 آذرماه 1400

گفتگو با خانم دکتر نیره انصاری حقوقدان برجسته در مورد تحلیل قضایی دادگاه حمید نوری بعد از پایان دفاعیات او و دستارورد آن.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

گفتگوی روز یکشنبه 5 ماه دسامبر 2021 با جناب اصغر سلیمی

گفتگو با جناب اصغر سلیمی کارشناس اقتصادی در مورد اقتصاد دولتی و تاثیر نشست وین به لحاظ اقتصادی.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.