گفتگوی روز یکشنبه 26 سپتامبر 2021 با جناب دکتر رامین کامران

گفتگو با جناب دکتر رامین کامران در مورد روند استراتژی ج.ا.در سیاست داخلی و سیاست خارجی.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

برنامه روز یکشنبه 26 ماه سپتامبر 2021 برابر با 4 مهرماه 1400

گفتگو با جناب دکتر رامین کامران در مورد روند استراتژی ج.ا.در سیاست داخلی و سیاست خارجی.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

گفتگوی روز یکشنبه 12 ماه سپتامبر 2021 با خانم رویا غیاثی

گفتگو با خانم رویا غیاثی  خواهر جانباخته کبری غیاثی در مورد روند دادگاه حمید نوری و ایران تربیونال.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

برنامه روز یکشنبه 12 ماه سپتامبر 2021 برابر با 21 شهریور ماه 1400

گفتگو با خانم رویا غیاثی  خواهر جانباخته کبری غیاثی در مورد روند دادگاه حمید نوری و ایران تربیونال.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

گفتگوی روز یکشنبه 5 ماه سپتامبر 2021 با خانم دکتر نیره انصاری

گفتگو با خانم  دکتر نیره انصاری حقوقدان  در مورد شرایط حقوقی وضع موجود در افغانستان و دادرسی حقوقی علیه مخالفت خامنه ای برای ورود واکسن و در نتیجه کشتار مردم.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.