گفتگوی روز یکشنبه 27 ماه سپتامبر 2020 با جناب منصور اسانلو

گفتگو با جناب منصور اسانلو در مورد تبارشناسی نیروهای مردمی و غیرمردمی , شاخه اسلامی.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

برنامه روز یکشنبه 27 ماه سپتامبر 2020 برابر با 6 مهرماه 1399

گفتگو با جناب منصور اسانلو در مورد تبارشناسی نیروهای مردمی و غیرمردمی شاخه اسلامی.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

گفتگوی روز جمعه 18 ماه سپتامبر 2020 باجناب منصور اسانلو

گفتگوباجناب منصور اسانلو پیرامون کشتار نوید افکاری و بازتابش بر مردم و اپوزیسیون ایران.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

برنامه روز یکشنبه 20 ماه سپتامبر 2020 برابر با 30 شهریورماه 1399

گفتگوباجناب منصور اسانلو پیرامون کشتار نوید افکاری و بازتابش بر مردم و اپوزیسیون ایران +شعرخوانی مسیحا رشیدی.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.