برنامه روز یکشنبه 20 ماه سپتامبر 2020 برابر با 30 شهریورماه 1399

گفتگوباجناب منصور اسانلو پیرامون کشتار نوید افکاری و بازتابش بر مردم و اپوزیسیون ایران +شعرخوانی مسیحا رشیدی.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.