گفتگوی روز یکشنبه 24 ماه آوریل 2022 با خانم دکتر نیره انصاری

گفتگو با خانم دکتر نیره انصاری حقوقدان در مورد بررسی دادگاه حمید نوری و نهاد عدالت انتقالی.

برای دانلود کردن فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

برنامه روز یکشنبه 24 ماه آوریل 2022 برابر با 4 اردیبهشت ماه 1401

گفتگو با خانم دکتر نیره انصاری حقوقدان در مورد بررسی دادگاه حمید نوری و نهاد عدالت انتقالی.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

برنامه روز یکشنبه 17 ماه آوریل 2022 برابر با 28 فروردین ماه 1401

گفتگو با جناب فرهنگ قاسمی در مورد انتخابات ریاست جمهوری در فرانسه و گفتگو با جناب جواد صنم راد در مورد اول ماه می.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

گفتگوی روز 17 ماه آوریل 2022 با جناب جواد صنم راد

گفتگو با جناب جواد صنم راد در مورد ماه می وآتوماتیزه کردن ابزار کار و سود سرمایه.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

برنامه روز یکشنبه 10 ماه آوریل 2022 برابر با 21 فروردین ماه 1401

گفتگو با جناب حسین رییسی وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر در ایران و کانادا در مورد صلح،حقوق بشر و نقش زنان، کاری از سازمان زنان وایز.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید