برنامه روز یکشنبه 27 ماه دسامبر 2020 برابر با 7 دی ماه 1399

با همکاری جناب جواد صنم راد در مورد وقایع سال2020 که به پایان میرسد از جمله ویروس کرونا و اثرات اقتصادی آن بر جهان.

برای دانلود فایل صوتی وی فلش کلیک کنید.

گفتگوی روز یکشنبه 27 ماه دسامبر 2020 با جناب جواد صنم راد

گفتگو با جناب جواد صنم راد در رابطه با شرایط اقتصادی جهان  و اثرات کوید 19 در سالی که گذشت.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

گفتگوی روز یکشنبه 20 ماه دسامبر 2020 با جناب محمدرضا روحانی

گفتگو با جناب محمدرضا روحانی در رابطه با بلوکه شدن پول مردم ایران در کشور های بیگانه بعلت فعالیتهای تروریستی ج.ا.

برای دانلود فایل صوتی  روی فلش کلیک کنید.

برنامه روز یکشنبه 20 ماه دسامبر 2020 برابر با 30 آذر ماه 1399

گفتگو با جناب محمدرضا روحانی در رابطه با بلوکه شدن پول مردم ایران در کشور های بیگانه بعلت فعالیتهای تروریستی ج.ا.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

 

 

گفتگوی روز یکشنبه 13 ماه دسامبر 2020 با جناب دکتر جلال ایجادی

گفتگو با دکترجلال ایجادی در مورد بنیاد گرایی و جامعه شناختی اسلامی در ایران واروپا و تفاوت رژیم لاییک و سکولار.

 

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

برنامه روز یکشنبه 13 ماه دسامبر 2020 برابر با 23 آذر ماه 1399

گفتگو با دکترجلال ایجادی در مورد جامعه شناختی اسلامی در ایران واروپا و تفاوت رژیم لاییک و سکولار.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.