گفتگوی روز یکشنبه 20 نوامبر 2022 با جناب پویان اصلانی

گفتگو با جناب پویان اصلانی فعال سیاسی و عضو نهاد راهبردی حزب جمهورخواه سوسیال دمکرات و لاییک در مورد محتوای شعار زن زندگی آزادی و نهادینه کردن نقش زنان در مجلس آینده.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

برنامه روز یکشنبه 20 نوامبر 2022 برابر با 29 آبانماه 1401

گفتگو با جناب پویان اصلانی فعال سیاسی و عضو نهاد راهبردی حزب جمهورخواه سوسیال دمکرات و لاییک در مورد محتوای شعار زن زندگی آزادی و نهادینه کردن نقش زنان در مجلس آینده.

براب دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

برنامه روز یکشنبه 13 نوامبر 2022 برابر با 22 آبانماه 1401

گفتگو با سیروس کسراییان نقاش و فعال سیاسی در مورد چیستی هنر و هنر متعهد اعتراضی و جواد صنم راد اقتصاددان و فعال سیاسی و جمشید حسینی فعال سیاسی در مورد روند انقلاب فعلی در ایران.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.