برنامه روز یکشنبه 13 نوامبر 2022 برابر با 22 آبانماه 1401

گفتگو با سیروس کسراییان نقاش و فعال سیاسی در مورد چیستی هنر و هنر متعهد اعتراضی و جواد صنم راد اقتصاددان و فعال سیاسی و جمشید حسینی فعال سیاسی در مورد روند انقلاب فعلی در ایران.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.