برنامه روز یکشنبه 26 ماه آوریل 2020 برابر با 7 اردیبهشت 1399

گفتگو با نسرین رمضانعلی فعال سیاسی در مورد کارزار برای آزادی زندانیان درشرایط اپیدمی کرونا.وگزارشی در مورد محمدعلی طاهری بنیانگزار حلقه عرفان.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

برنامه روز دوشنبه 20 ماه آوریل 2020 برابر با 1 اردیبهشت 1399

کتاب خوانی “بیست هزار فرسنگ زیر دریا ” اثر ژول ورن و با همکاری سحر ادیب زاده.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

برنامه روز یکشنبه 19 ماه آوریل 2020 برابر با31 فروردین ماه 1399

بررسی اشعار حافظ توسط جناب جواد صنم راد در رابطه با نهاد چهارم که حافظ شیرازی اشعارش را سروده.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

برنامه روز یکشنبه 12 ماه آوریل 2020 برابر با 24 فروردین ماه 1399

جناب جواد صنم راد در مورد حافظ شیرازی و رابطه اش با نهاد خانقاه و صوفیگری و رندی  صحبت میکند. + شعر خوانی جناب مسیحا رشیدی.

برای دانلو فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

برنامه روز یکشنبه 5 ماه آوریل 2020 برابر با 17 فروردین 1399

گفتگو با جناب جواد صنم راد در مورد حافظ شیرازی + شعرخوانی جناب مسیحا رشیدی.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.