گفتگوی روز یکشنبه 28 ماه نوامبر 2021 با خانم اعظم بهرامی

گفتگو با خانم اعظم بهرامی کارشناس فیزیک محیط زیست در مورد مشگل آب و محیط زیست در ایران که ناشی از دخالت مافیای آب و اقتصاد است.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

برنامه روز یکشنبه 28 ماه نوامبر 2021 برابر با 7 آذر ماه 1400

گفتگو با خانم اعظم بهرامی کارشناس فیزیک محیط زیست در مورد مشگل آب و محیط زیست در ایران که ناشی از دخالت مافیای آب و اقتصاد است.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

گفتگوی روز یکشنبه 21 ماه نوامبر 2021 با خانم مولود حاجی زاده

گفتگو با خانم مولود حاجی زاده فعال حقوق بشر و ژورنالیست به مناسبت 25 نوامبر روز جهانی علیه خشونت به زنان.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

گفتگوی روز یکشنبه 21 نوامبر 2021 با خانم مریم سلطانی

گفتگو با خانم مریم سلطانی مددکار و مشاور شهرداری تهران در مورد زنان سرپرست خانوار به مناسبت 25 نوامبر روز جهانی علیه خشونت به زنان.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

برنامه روز یکشنبه 21 ماه نوامبر 2021 برابر با 30 آبانماه 1400

گفتگو با خانم مریم سلطانی مددکار و مشاور شهرداری تهران در مورد زنان سرپرست خانوار و خانم مولود حاجی زاده فعال حقوق بشر و ژورنالیست  به مناسبت 25 نوامبر روز جهانی علیه خشونت به زنان.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

گفتگوی روز یکشنبه 14 ماه نوامبر 2021 با خانم دکتر نیره انصاری

گفتگو با خانم دکتر نیره انصاری در مورد مواد قضایی ناقض حقوق بشر و مغایر با قوانین بین المللی در قانون اساسی ج.ا. از جمله قسامه و در مورد نقش حقوقی برگزاری دادگاه آبان.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

برنامه روز یکشنبه 14 ماه نوامبر 2021 برابر با 23 آبانماه 1400

گفتگو با خانم دکتر نیره انصاری در مورد مواد قضایی ناقض حقوق بشر و مغایر با قوانین بین المللی در قانون اساسی ج.ا. از جمله قسامه و در مورد نقش حقوقی برگزاری دادگاه آبان.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.