گفتگوی روز یکشنبه 28 ماه نوامبر 2021 با خانم اعظم بهرامی

گفتگو با خانم اعظم بهرامی کارشناس فیزیک محیط زیست در مورد مشگل آب و محیط زیست در ایران که ناشی از دخالت مافیای آب و اقتصاد است.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.