گفتگوی روز یکشنبه 29 ماه دسامبر 219 با جناب انورمیرستاری

گفتگو باجناب انور میرستاری در مورد نشست پارلمان اروپا و بررسی پوشش خبری رسانه ها در مورد خیزش آبان 98.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

برنامه روز یکشنبه 29 ماه دسامبر 219 برابر با 8 دی ماه 1398

گفتگو باجناب انور  میرستاری فعال سیاسی وحقوق بشر. و شعر خوانی مسیحا رشیدی.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

برنامه روزیکشنبه22 دسامبر 2019 برابر با 2 دی ماه 1398

گفتگو با جناب دکتر مهدی خزعلی در مورد خیزش آبان 98 + شعر خوانی جناب مسیحا رشیدی.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

برنامه روز یکشنبه 15 ماه دسامبر 2019 برابر با 24 آدرماه 1398

گفتگو با جناب سالار عبادی ژورنالست در ایران در رابطه با وقایع خیزش  آبان 98 + شعرخوانی جناب مسیحا رشیدی در همین رابطه به عنوان گلهای پرپر.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.