گفتگوی روز یکشنبه 31 ماه ژانوه 2021 با جناب جواد صنم راد

گفتگو با جناب جواد صنم راد در رابطه با بورس و اهمیت کالای با ارزش اطلاعات در ایران.

برای دانلود فایل صوتی رو فلش کلیک کنید.

گفتگوی روز یکشنبه 24 ژانویه 2021 با جناب داوود احمدلو

گفتگو با جناب داوود احمدلو در رابطه ایجاد اتحاد نیروهای داخل و خارج از ایران.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

برنامه روز یکشنبه 24 ماه ژانویه 2021 برابر با 5 بهن ماه 1399

گفتگو با جناب داوود احمدلو در رابطه ایجاد اتحاد نیروهای داخل و خارج از ایران.

برای دانلود فایل صوای روی فلش کلیک کنید.

گفتگوی روز یکشنبه 17ماه ژانویه 2021 با خانم مهناز شیرالی

گفتگو با خانم مهناز شیرالی جامعه شناس و استاد دانشگاه در پاریس در مورد مسائل فرهنگی_سیاسی در ایران و کتاب در دست انتشار “پنجره ای بسوی ایران”

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیککنید.

برنامه روز یکشنبه 17 ماه ژانویه 2021 برابر با 28 دی ماه 1399

گفتگو با خانم مهناز شیرالی جامعه شناس و استاد دانشگاه در پاریس در مورد مسائل فرهنگی_سیاسی در ایران و کتاب در دست انتشار “پنجره ای بسوی ایران”

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

برنامه روز دوشنبه 11 ماه ژانویه 2021 برابر با 22 دی ماه 1399

با همکاری پریچهر سهرابی

پخش قسمت 8 کتاب بیاندیشید و ثروتمند شوید اثر ناپلئون هیل.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

گفتگوی روز یکشنبه 10 ماه ژانویه 2021 با جناب جواد صنم راد

گفتگو با جناب جواد صنم راد در مورد گلوبالیزاسیون واثرش بر سیاستهای اقتصادی جهان.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.