برنامه روز یکشنبه 31 ماه مه 2020 برابر با 11 خرداد ماه 1399

گفتگو با جناب دکتر بیژن افتخاری اقتصاد دان در مورد شرایط اقتصادی ایران و دامی به نام بورس.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

 

 

گفتگوی روز یکشنبه 24 ماه مه 2020 با جناب محسن نجات

گفتگو با جناب محسن نجات در مورد کشور اشغالگر اسراییل وطرح ترامپ ونتانیاهو به نام معامله قرن برای الحاق بیشتر خاک فلسطین به اسراییل.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

برنامه روز یکشنبه 24 ماه مه 2020 برابر 4 خرداد 1399

گفتگو با جناب محسن نجات در مورد کشور اشغالگر اسراییل وطرح ترامپ ونتانیاهو به نام معامله قرن برای الحاق بیشتر خاک فلسطین به اسراییل.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

گفتگوی روز یکشنبه 10 ماه مه 2020 با جناب اکبر کریمیان

گفتگو با جناب اکبر کریمیان فعال سیاسی در لندن در مورد حق وتوی دونالد ترامپ.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

گفتگوی روز یکشنبه 10 ماه مه 2020 با جناب زرتشت احمدی راغب

گفتگو با جناب زرتشت احمدی راغب در رابطه با وضعیت زندان وزندانی سیاسی در شرایط کرونایی.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.