گفتگوی روز یکشنبه 28 ماه مارس 2021 با جناب آبتین آیینه

گفتگو با جناب آبتین آیینه شاعر و پژوهشگر در مورد نگرشی به رویدادهای دهشتناک شکست ایرانیان از مسلمانان عرب و همانندیهای آن با پیروزی انقلاب اسلامی 57.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

برنامه روز یکشنبه 28 ماه مارس2021 برابر با 8 ماه فروردین 1400

گفتگو با جناب آبتین آیینه شاعر و پژوهشگر در مورد نگرشی به رویدادهای دهشتناک شکست ایرانیان از مسلمانان عرب و همانندیهای آن با پیروزی انقلاب اسلامی 57.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

برنامه روز دوشنبه 22 ماه مارس 2021 برابر با 2 فروردین ماه 1400

پخش کتاب ” جنس ضعیف” بخش نخست قسمت 4 از تقسم 7 کتاب اثر ماریانا فالاچی.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

گفتگوی روز یکشنبه 14 ماه مارس 2021 با جناب جلال ایجادی

گفتگو با جناب جلال ایجادی در مورد کتابش با عنوان جامعه شناسی، فلسفه، زیست بوم شناسی، افتصاد، فرهنگ، دین، سیاست.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

برنامه روز یکشنبه 14 ماه مارس 2021 برابر با 24 اسفند ماه 1399

گفتگو با جناب جلال ایجادی در مورد کتابش با عنوان جامعه شناسی، فلسفه، زیست بوم شناسی، افتصاد، فرهنگ، دین، سیاست.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.