گفتگوی روز یکشنبه 15 ماه می 2022 با خانم دکتر نیره انصاری

گفتگو با خانم دکتر نیره انصاری کارشناش حقوق بین الملل و فعال حقوق بشر در مورد حکم دادگاه سوید و حکم اعدام دکتر احمدرضا جلالی.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

 

برنامه روز یکشنبه 15 ماه می 2022 برابر با 25 اردیبهشت 1401

گفتگو با خانم دکتر نیره انصاری کارشناش حقوق بین الملل و فعال حقوق بشر در مورد حکم دادگاه سوید و حکم اعدام دکتر احمدرضا جلالی.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

گفتگوی روز یکشنبه 8 ماه می 2022 با جناب دکتر فرهنگ قاسمی

گفتگو با جناب فرهنگ قاسمی در مورد انتخابات ریاست جمهوری فرانسه – دادگاه حمید نوری وحکم اعدام دکتر احمدرضا جلالی.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

برنامه روز یکشنبه 8 ماه می 2022 برابر با 18 اردیبهشت ماه 1401

گفتگو با جناب فرهنگ قاسمی در مورد انتخابات ریاست جمهوری فرانسه و حکم اعدام دکتر احمدرضا جلالی.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

برنامه روز یکشنبه 1 ماه مه 2022 برابر با 11 اردیبهشت ماه 1401

گفتگو با جناب منصور اسانلو به مناسبت روز جهانی کارگر در مورد شرایط زحمتکشان در ایران.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.