گفتگوی روز یکشنبه1 ماه مه 2022 با جناب منصور اسانلو

گفتگو با جناب منصور اسانلو به مناسبت روز جهانی کارگر در مورد شرایط زحمتکشان در ایران.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.