گفتگوی روز یکشنبه 25 دسامبر با بانو پریسا پوینده 2022

گفتگو با بانو پریسا پوینده فعال سیاسی سخنگوی کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی در مورد نشست با وزیر امور خارجه هلند.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

 

 

 

برنامه روز یکشنبه 25 دسامبر 2022 برابر با 4 دی ماه 1401

گفتگو با بانو پریسا پوینده فعال سیاسی سخنگوی کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی +

بانو رضوان مقدم پژوهشگر سیاسی و از کمیته بررسی توقف قتل های ناموسی.

برای دانلود فابل صونی روی فلش کلیک کنید

 

 

گفتگوی روز یکشنبه 18 دسامبر 2022 با دکتر نیره انصاری حقوقدان

گفتگو با دکتر نیره انصاری حقوقدان در مورد کفالت سیاسی زندانی سیاسی در معرض اعدام.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید

برنامه روز یکشنبه 18 دسامبر 2022 برابر با 27 آذر ماه 1401

گفتگو با بانو دکتر نیره انصاری حقوقدان در مورد کفالت سیاسی برای زندانی سیاسی در معرض اعدام و گفتگو با جناب جواد صنم راد در مورد اقتصاد نیو لیبرالی.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید

گفتگوی روز یکشنبه 11 دسامبر 2022 با جناب امیر معیری

گفتگو با جناب امیر معیری فعال سیاسی در مورد چگونگی نقش حمایتی اپوزیسیون به جنبش فعلی در ایران.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.