گفتگوی روز یکشنبه 25 دسامبر با بانو پریسا پوینده 2022

گفتگو با بانو پریسا پوینده فعال سیاسی سخنگوی کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی در مورد نشست با وزیر امور خارجه هلند.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.