گفتگوی روز یکشنبه 29 ماه نوامبر 2020 با جناب جواد صنم راد

گفتگو با جناب جواد صنم راد دررابطه با ترور دانشمند اتمی محسن فخری زاده و نقش اپوزیسیون ج.ا. در برابر اقدام دخالتهای دولتهای خارجی.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

برنامه روز یکشنبه 29 ماه نوامبر 2020 برابر با 9 آذر ماه 1399

گفتگو با جناب آرش شاهتیموری و جناب جواد صنم راد در رابطه با ترور دانشمند اتمی فخری زاده و نقش اپوزیسیون ج.ا. در مورد اقدام دخالتهای دولت های خارجی.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

گفتگوی روز یکشنبه 22 نوامبر 2020 با مسعود موٌیدی

گفتگو با جناب مسعود موٌیدی در مورد اثر انتخابات امریکا بر وضعیت ایران.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

برنامه روز یکشنبه 22 نوامبر 2020 برابر با 2 آدر ماه 1399

گفتگو با پرستو فروهر در مورد دادخواهی به مناسبت سالگرد کشتار پروانه و داریوش فروهر به دست ج.ا. + گفتگو با مسعود مویدی در مورد اثر گذاری انتخاب بایدن و یا ترامپ به عنوان ریس جمهور آینده امریکا از دید مردم در روند شرایط در ایران.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.