گفتگوی روز یکشنبه 29 ماه نوامبر 2020 با جناب جواد صنم راد

گفتگو با جناب جواد صنم راد دررابطه با ترور دانشمند اتمی محسن فخری زاده و نقش اپوزیسیون ج.ا. در برابر اقدام دخالتهای دولتهای خارجی.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.