برنامه روز یکشنبه 18 دسامبر 2022 برابر با 27 آذر ماه 1401

گفتگو با بانو دکتر نیره انصاری حقوقدان در مورد کفالت سیاسی برای زندانی سیاسی در معرض اعدام و گفتگو با جناب جواد صنم راد در مورد اقتصاد نیو لیبرالی.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید