گفتگوی روز یکشنبه 21 نوامبر 2021 با خانم مریم سلطانی

گفتگو با خانم مریم سلطانی مددکار و مشاور شهرداری تهران در مورد زنان سرپرست خانوار به مناسبت 25 نوامبر روز جهانی علیه خشونت به زنان.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.