برنامه روز یکشنبه 10 ماه آوریل 2022 برابر با 21 فروردین ماه 1401

گفتگو با جناب حسین رییسی وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر در ایران و کانادا در مورد صلح،حقوق بشر و نقش زنان، کاری از سازمان زنان وایز.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید