برنامه روز یکشنبه 17 ماه آوریل 2022 برابر با 28 فروردین ماه 1401

گفتگو با جناب فرهنگ قاسمی در مورد انتخابات ریاست جمهوری در فرانسه و گفتگو با جناب جواد صنم راد در مورد اول ماه می.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.