برنامه روز یکشنبه 12 ماه دسامبر 2021 برابر با 21 آذرماه 1400

گفتگو با خانم دکتر نیره انصاری حقوقدان برجسته در مورد تحلیل قضایی دادگاه حمید نوری بعد از پایان دفاعیات او و دستارورد آن.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.