گفتگوی روز یکشنبه 23 اکتبر 2022 با جناب حسن معارفی پور پژوهشگر و فعال سیاسی

 گفتگو و گزارش تحلیلی جناب حسن معارفی پور پژوهشگر و فعال حقوق کارگری از تظاهرات برلین.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.