مصاحبه روز یکشنبه 23 اکتبر 2022 با جناب فریبرز محمدخانی پژوهشگر علوم اجتماعی

پاسخ سوالات من از جناب فریبرز محمدخانی پژوهشگر علوم اجتماعی در مورد اتفاقات اخیر در ایران.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.