برنامه روز یکشنبه 2 ماه اکتبر 2022 برابر با 10 مهرماه 1401

گفتگو با بانو سودابه کسراییان از برگزار کنندگان تظاهرات روز یکشنبه در زوریخ

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.