برنامه روز یکشنبه 19 ماه می 2024 برابر با 30 اردیبهشت 1403

گفتگو با جناب امین نعامی پژوهشگر و فعال سیاسی در مورد شیوه مبارزه سرنگونی ج. ا. : ایجاد هسته های تنبیهی و تشکیل شورای رهبری