برنامه روز یکشنبه 5 ماه آوریل 2024 برابر با 16 اریبهشت 1403

گفتگو با دکتر شیردخت زیارتی در مورد تشدید خشونت ج . ا. و راه چاره برای برون رفتن از این شرایط و جناب امین کرمانشاهی میگوید مشگل اپوزیسیون ما فرهنگی است