برنامه روز يکشنبه 25 ماه ژوئن 2017 برابر با 4 تيرماه 1396

گفتگو با جناب غلام عسگری فعال حقوق کارگری در مورد حوادث اخير در رابطه با ايران + گفتگو  با جناب مهدی نخل احمدی فعال و تحليلگر سياسی از ايتاليا.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.