آب ، خاک و دریای استان بوشهر در معرض نابودی

استان وایر: شهرستان دشتستان، رتبه نخست بیلان منفی و کسری مخزن آب زیرزمینی در استان بوشهر به خود اختصاص داده و روزنامه پیام عسلویه از قول مقام های مسئول هشدار داده که آب، خاک و دریای استان بوشهر در معرض نابودی است.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از پیام عسلویه، حسین تقی‌زاده مدیر مطالعات پایه منابع آبِ شرکتِ آب منطقه‌ای بوشهر گفت: «به سبب خشکسالیها و کاهش بارندگیها، دشت‌های استان بوشهر با مخاطره کم‌آبی مواجه هستند به‌گونه‌ای که مخازن زیرزمینی آب دشتستان با ۱۴ میلیون متر مکعب کسری آب مواجه هستند و به سبب برداشت بی‌رویه، خشکسالیهای پی در پی و کاهش بارش باران، دشتهای استان بوشهر در برداشت آب ممنوع شده است».
حسین تقی زاده، از وضعیت فوق بحرانی منابع آب زیرزمینی در دشت‌های شهرستان دشتستان خبر داد و گفت: «بیشتر دشتهای شهرستان دشتستان نظیر گلدشت، پشت پر، خون، طلحه، فاریاب، بوشکان، دهرود، تنگ ارم در حالت فوق بحرانی بوده و نیازمند صیانت و حفاظت بیشتری هستند. از سوی دیگر تراز دشتهای استان بوشهر منفی بوده و با ۱۴۰ میلیون مترمکعب کسری آب رو به رو هستند و کلیه دشتهای استان در وضعیت بحرانی و دشتهای دشتستان و جم در وضعیت فوق بحرانی قرار دارند. نشست زمین، افزایش تراکم خاک و کاهش قدرت نفوذپذیری آن و در عین حال فرسایش شدید خاک از جمله مواردی است که اقلیم استان با آن رو به روست.»
غیر از این به گفته مدیر مطالعات پایه منابع آب شرکت سهامی آب منطقه‌ای بوشهربه بحران خاک نیز اشاره داشت و گفت: «ایران رتبه نخست فرسایش خاک در جهان را به خود اختصاص داده است. وضعیت فرسایش خاک در ایران به قدری حاد و بحرانی است که بسیاری از کارشناسان، بحران خاک را عمیقتر و عظیمتر از بحران آب در کشور ارزیابی می کنند. وضیعت فرسایش خاک برای استان بوشهر نیز بسیار بالا و نگران کننده است. »
از سوی دیگر منابع آبزیان سواحل استان بسیار تقلیل رفته. معتمدِ صیادان بوشهری از کاهش شدید منابع آبزیان سواحل بوشهر خبر می دهد و می گوید در اثر برداشتهای بی رویه، حیات بسیاری از گونه های ماهیها در سواحل نزدیک استان رو به کاهش نگران کننده نهاده و برای صید، ملونان مجبور به رفتن به آبهای عمیقتر می شوند.»
بروز خشکسالیِ دراز مدت و هشدارهایی که به موقع شنیده نشد، پس از گذشتن قریب به ۲۰ سال به موقعیت کنونی ختم شده است. فاجعه فقیر شدن خاک در اثر فرسایشهایی تا این اندازه شدید و اضمحلال تدریجی منابع زیستی خلیج فارس در سواحل استان بوشهر، درست همزمان با آغاز دوران خشکسالی شروع شده است.