دونالد ترامپ ۴۵ رئیس جمهور امریکا شد

cwzjljdxeaasmykدونالد ترامپ ۴۵ رئیس جمهور امریکا شد.رئیس جمهوری که ناشناخته هست و باید منتظر آینده جهان بود با این انتخاب مردم آمریکا