تهدید زندانیان سیاسی بند هشت اوین از سوی مسئولین حفاظت اطلاعات

%d8%a8%d9%86%d8%af-%d9%87%d8%b4%d8%aa
روز جاری، زندانیان سیاسی بند هشت اوین به دلیل نوشتن نامه به منظور حمایت از زندانیان در اعتصاب غذا، توسط مسئولین حفاظت اطلاعات زندان مورد تهدید قرار گرفتند.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، مسئولین حفاظت اطلاعات زندان اوین با مراجعه به بند هشت این زندان، زندانیان دراعتصاب غذا و ده تن از زندانیانی سیاسی که درحمایت از آنان اقدام به نگارش نامه ای کرده بودند را مورد تهدید قرار داده و اعلام داشته اند که این گونه اقدامات عواقب تنبیهی برای آنان در پی خواهد داشت.
سعید جوکار، آرش مجدایی، احمد افضلی، نصرالله لشنی، نوید کامران، امیر امیرقلی، پیمان میرزایی، داوود کربلایی، صبری حسن پور و کوروش زعیم از امضا کنندگان این نامه حمایتی بودند.
گفتنی است که هم اکنون چهارتن از زندانیان سیاسی-عقیدتی بند هشت اوین به نام های آرش صادقی، مهدی رجبیان، وحیدصیادی نصیری و علی شریعتی به ترتیب شانزدهمین، دوازدهمین، بیست و چهارمین و نهمین روز از اعتصاب غذای خود را در وضعیت نامساعد جسمانی سپری می کنند.
شایان ذکر است که مهدی رجبیان روز جاری در پی وخامت حال و خونریزی معده به بیمارستان طالقانی منتقل شده و تا زمان انتشار این خبر از وضعیت وی اطلاعی به دست نیامده است. حسین رجبیان، برادر این زندانی نیز هم‌اکنون در بند هفت زندان اوین در اعتصاب غذا به سر می‌برد.