شلاق خوردن دانش آموزان به جرم نداشتن پول هزینه درخواستی

شلاق خوردن دانش آموزان به جرم نداشتن پول هزینه درخواستی

شلاق خوردن دانش آموزان به جرم نداشتن پول هزینه درخواستی

شلاق خوردن دانش آموزان به جرم نداشتن پول هزینه درخواستی

دانش آموزان یکی از مدارس رودبار جنوب در استان کرمان به جرم اینکه پول نداشتند تا هزینه درخواستی مدیر مدرسه را بپردازند توسط مدیر مدرسه شلاق خوردند.
هنگامی که دانش آموزان برای شرکت در کلاس درس به مدرسه مراجعه می کنند معین منصوری مدیر مدرسه از آنها طلب ۳۰ هزار تومان پول می کند، دانش آموزان دختر و پسر هم که اظهار نداری می کنند توسط این مدیر ۸ ضربه شلاق دریافت کرده و از مدرسه بیرون انداخته می شوند. این کار روزهای بعد هم ادامه پیدا می کند تا خانواده هایی که پول تهیه لوازم التحریر و وسایل مدرسه را هم ندارند، مجبور می شوند با قرض یا فروش لوازم منزل پول ۳۰ هزار تومان درخواستی مدیر مدرسه را فراهم کنند.
لازم به ذکر است که یکی از محرومترین نقاط کشور در حال حاضر مناطق جنوبی استان کرمان یعنی شهرستان های کهنوج، قلعه گنج، رودبار جنوب، فاریاب و منوجان می باشد. مردم این شهرستانها و بخش ها و روستاهای آنها از امکانات اولیه زندگی محروم هستند. فقر و زندگی فلاکت بار بر غالب ساکنان این مناطق سایه انداخته است.