ماموران حکومتی به خانه میلاد درویش یورش آوردند وپدر بیمار او را به زور با خود بردند.

امروز خانواده میلاد درویش سندیکالیست و عضو افتخاری کانون صنفی معلمان ایران و عضو کانون مدافعان حقوق کودکان کاروخیابان ، از سوی ماموران نیروهای امنیتی ودادستانی تهران مورد حمله قرار گرفتند. ماموران دادستانی واطلاعاتی در منزل را زدند وبه محض باز شدن در ، به درون خانه هجوم اوردند و پدر میلاد اقای بهروز درویش را که از اسیب دیدگان دوران جنگ تحمیلی ودر جبهه های جنگ هشت ساله شیمیایی شده است ، را شدیدا ضرب وشتم کردند. آنها بدون ارائه حتا یک برگه احضاریه یا تفتیش ونامه قانونی این تجاوز به عنف را به خانه میلاد درویش صورت دادند. انها فریاد می زدند چرا وقتی شما را تلفنی خواستیم که به دادستانی بیائید! نیامدید. شما برای میلاد وثیقه گذاشته اید وکمک کرده اید که او فرار کند، انوقت به دادستانی هم نمی ائید .خانه شما باید ضبط شود. .ماموران لباس شخصی پس از ضرب وشتم اقای بهروز، پدر میلاد درویش وبه هم ریختن خانه وزندگی خانواده میلاد درویش ،پدر میلاد ،اقای بهروز درویش را به زور با خودشان بردند. قبل از رفتن تذکر می دادند که به هیچ وجه نباید امدن ما را رسانه ای کنید والا هر بلایی سر اقا بهروز بیاید مسولش شما هستید. مادر میلاد درویش خانم درویش به علت بیماری های متعدد بسیار اسیب دیده هستند و این هجوم ویورش ضد انسانی اسیب جدی به وضعیت سلامت، ایشان زده است. هر کدام از هم میهنان که می خواهند به این خانواده سر بزنند وانها را تنها نگذارند ، می توانند به ادرس منزل انها مراجعه نموده وهمدردی وهمراهی خود را با این خانواده اعلام نمایند. تا ترس ونا امیدی ناشی از تنها ماندن در مقابل ستمکاران انها را دچار امتیاز دادن بیهوده به حکومتی ها نکند.
منزل میلاد درویش در در تهران خ پیروزی انتهای خیابان اول – کوچه شهیدی پور پلاک 65 است .