افشین حسین پناهی مجددا بازداشت کردن

به گزارش آقای امجد حسین پناهی

 

امروز افشین را مجددا بازداشت کردند، بازداشت برادرم «افشین حسین پناهی» در حالی صورت گرفته که نامبرده در تاریخ ۲۱ فروردین ماه بازداشت شده بود، و بعدا در شعبه یک دادگاه انقلاب سنندج، به ریاست قاضی «حسن بابایی» به اتهام “تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی از طریق برگزاری مراسم عید نوروز و ایراد سخنرانی علیه نظام در دهستان قروچای” به یک سال زندان محکوم شده بود.

« وی مدتی پیش با قید وثیقه سنگین از زندان آزاد شده بود، ولی مثل اینکه آزادی وی زیاد طول نکشید.»

افشین در سال ۹۰ طی پیگیری پرونده کشته شدن برادر دیگرمان ( اشرف حسین پناهی) به اتهام “تبلیغ علیه نظام” یک سال حبس را در زندان قروه تجربه کرده است.

تا کنون هیچ ارگانی دولتی (وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه) هیچگونه پاسخی جهت محل نگهداری و اتهامات انتسابی افشین به خانوادەام ندادەاند.

images