یک فعال کارگری به دلیل فشار نیروهای امنیتی مجبور به خروج از کشور شد

 

یک فعال کارگری به دلیل فشار نیروهای امنیتی مجبور به خروج از کشور شدآژانس کردپا: یک فعال کارگری کرد اهل مهاباد به دلیل فشار و تهدید نیروهای امنیتی و مامورین اطلاعات مجبور به خروج از ایران شد.

بر اساس گزارش‌های رسیده به آژانس کردپا،چندی پیش یکفعال کارگری با نام”صلاح‌الدین مالک تومتری ” ناچار بە اقدام خروج از کشور و درخواست پناهندگی از یکی از کشورهای اروپایی شد.

نام برده در مصاحبه با آژانس کردپا بیان داشته است که هم اکنون بستگان وخانواده او نیز تحت نظر ماموران امنیتی می‌باشند وبا گذاشتن وثیقه از زندان آزاد شده است.”

این فعال کارگری در مورد وضعیت کارگران در این شهرستان گفته است که” کارگران این شهرستان علاوه بر کمبودهای مادی که با آن روبرو می‌باشند،کارگران کشت وصنعت این شهرستان نزدیک به ٩ماه می‌باشد که حقوق خود را دریافت ننموده‌اند و به نشان اعتراض مقابل اداره‌ کشت وصنعت مهاباد با برپایی چادرهایی اقدام به اعتصاب نموده‌اند.