ارژنگ داوودی اعلام اعتصاب غذا کرد

ارژنگ داوودی اعلام اعتصاب غذا کرد
 ارژنگ داوودی زندانی سیاسی زندان رجایی شهر از روز یکشنبه ۲۷ تیر ماه ۱۳۹۵ دست به اعتصاب غذا و دارو زده است.
داوودی خواستار بازدید از زندان های ایران توسط احمد شهید گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران و جلب توجه جهانی به وضعیت زندانیان سیاسی و عادی و شرایط زندان ها در ایران می باشد.
ارژنگ داوودی از بیماری دیابت رنج می برد و مدتهاست دردهای شدید کلیه رنج می برد.