اعتصاب غذای زندانیان سیاسی در حمایت از جعفر عظیم زاده

آرش صادقی، بهنام موسیوند، علی مغزی امیر امیرقلی و وحید صیادى، زندانیان سیاسی محبوس در بند هشت اوین، درحمایت از جعفر عظیم زاده دست به اعتصاب غذا زدند.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، آرش صادقی، بهنام موسیوند، علی مغزی، وحید صیادى و امیر امیرقلی، پنج زندانی سیاسی محبوس در بند هشت اوین، در اعتراض به بی توجهی مسولین نسبت به وضعیت جعفر عظیم زاده که هم اکنون شصت ویکمین روز از اعتصاب غذای خود را پشت سر می گذارد، از روز دوشنبه هفتم تیرماه اعلام اعتصاب غذا کردند. سعید شیرزاد در زندان رجایی شهر نیز از روز چهارشنبه اعتصاب خود را آغاز خواهد کرد.

گفتنی است که جعفر عظیم زاده، فعال کارگری، در شصتمین روز از اعتصاب دچار بیهوشی گشت و پس از یک ساعت با تلاش پزشکان به هوش آمد. این روند طولانی اعتصاب غذا باعث ازکارافتادگی کلیه‌ و روده های وی شده به‌طوری‌که دفع ادرار نیز برایش به‌سختی فراوان انجام می‌گیرد.

همسر جعفر عظیم زاده با مراجعه به دادستانی تهران اعتراض خود را از به جریان انداختن پرونده دادگاه ساوه وبی توجهی مقامات قضائی و مسئولین زندان اوین نسبت به نابودی تدریجی همسر خود ابراز داشت و خواستار رسیدگی جدی به شرایط وخیم جسمانی وی شده است. این درحالی است که دادستانی اعلام داشته حاضر به انجام هیچ گونه اقدامی در جهت رسیدگی به خواسته های وی نمی باشد.

addtext_com_MTIyMTE2MjU0NjM