اگر بازداشت کنند اعتصاب غذا خواهم کرد سعید موحد حسین زاده

چند روز پیش یکی از دوستان به من خبر داد که دادیاری برای ضبط سند وثیقه گذارم اقدام کرده ولی اطمینان نداشت.
امروز مطابق معمول برای لیزر درمانی و فیزیوتراپی به بیمارستان رفته بودم. از بیمارستان که خارج شدم یکی از همسایه ها تماس گرفت. دو مامور که خود را مامورین نیروی انتظامی معرفی میکردند ولی گویا یکی از آنها از مامورین ثارالله سپاه بود که سال نود و سه در دستگیری من مشارکت داشت با سر و صدای زیاد و حرفهای ضد و نقیض و به این بهانه که سرقتی اتفاق افتاده سعی داشتند وارد منزل شوند ولی کسی در منزل نبوده و همسایه ما هم که به حرفهایشان مشکوک شده بود حاضر نمیشود درب آپارتمان را باز کند. گویا هنوز آن مامورین به خیال خودشان در کمین من منتظر هستند.
به دادیاری دادسرا انقلاب زنگ زدم که ببینم مامورین مربوط به دادستانی هستند یا ثارالله سپاه ولی کسی تلفن دادیاری را جواب نمیدهد.
طبق اعلام قبلی در صورت دستگیری – چه توسط مامورین دادستانی و چه توسط عوامل خودسر ثارالله سپاه – به محض ورود به زندان دست به اعتصاب غذا میزنم.

سعید حسین زاده موحد ۱۳۹۵/۴/۸

 addtext_com_MTIwNDQzMjUyNDE