ایران- ابلاغ حکم سحر الیاسی و سینا دهقان

ایران- ابلاغ حکم سحر الیاسی و سینا دهقان

بنا به گزارشات دریافتی سحر الیاسی به اتهام شرکت در تجمعات اعتراضی معلمان در اسفند ۹۳ و نیز عضویت در کمپین اعتراضی _ عقیدتی به شش سال و هم پرونده ای ایشان سینا دهقان به اتهام راه اندازی این کمپین به اعدام محکوم شده اند . دیگر محکوم این پرونده نیز به حبس ابد محکوم شده است .
این سه تن در مهرماه سال گذشته(۱۳۹۴) در تهران دستگیر و در زندان اراک محبوس میباشند و احکامشان در در اردیبهشت امسال به آنها از دادگاه انقلاب اراک ابلاغ گردید.