احضار مجدد سعید جعفری فعال مدنی به دادگاه

احضار مجدد سعید جعفری فعال مدنی به دادگاه این فعال مدنی به تازگی عمل باز مغز انجام داده است اما با وجود این که هنوز تحت درمان می‌باشد باید خود را به دادگاه معرفی‌ کند

این فعال مدنی اهل گنبد کاووس می‌باشد و به جرم فعالیت در فضای مجازی به خصوص فیسبوک نشر اکاذیب و اقدام علیه امنیت ملی‌ به ۲ سال و ۶ ماه  زندان محکوم شده بود .