آزادی اسماعیل عبدی با قرار وثیقه

آزادی اسماعیل عبدی با قرار وثیقه
رادیو پارس _ ـ اسماعیل عبدی، دبیرکل کانون صنفی معلمان ایران (تهران)، امروز با قرار وثیقه سیصد میلیونی آزاد شد.

به نقل از حقوق معلم و کارگر، اسماعیل عبدی، دبیرکل کانون صنفی معلمان ایران(تهران) که از ششم تیرماه ۱۳۹۴ در بازداشت به سر می برد امروز (۱۳۹۵/۰۲/۲۵) با قرار وثیقه سیصد میلیونی آزاد شد.

عبدی که قرار بود در کنگره ی هفتم سازمان جهانی معلمان (ei) شرکت کند. پس از جلب پاسپورت به داد ستانی زندانی اوین فرا خوانده شد و از همان زمان بازداشت و تحت بازجویی قرار گرفت. در اسفند ماه ۱۳۹۴ دادگاه او تشکیل شد و به اتهام اقدام علیه امنیت ملی به شش سال حبس محکوم شد.

عبدی که به جز فعالیت صنفی در چهار چوب قواعد قانونی هیچ فعالیت دیگری نداشت از دهم اردیبهشت ۱۳۹۵ با خواسته ی “برداشتن اتهام امنیتی از پرونده ی فعالین صنفی” دست به اعتصاب غذا زد.

پس از گذشت چندین روز از این اقدام، امروز مقامات قضایی با تبدیل قرار بازداشت وی به قرار وثیقه مقدمات آزادی او را تا تشکیل دادگاه تجدید نظر فراهم ساختند.