برنامه روز يکشنبه 15ماه می 2016 برابر با 26 ارديبهشت ماه 1395

گفتگو با جناب دکتر بيژن افتخاری در مورد وضعيت و موقعيت اقتصادی ايران.

گفتگو با جناب محمد نجفی وکيل پايه يک دادگستری + رضا اميری.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.