مدارس سرباز و دریافت پول از دانش آموزان

نوشته شده توسط  فعال بلوچ

گزارش محسن از شهرستان سرباز
در کشور جمهوری اسلامی طبق قانون اساسی تحصیل رایگان هست، اما باوجود این در منطقه‌ای که مردمان آن برای تامین خرج روزمره خود و فرزندانشان در مضیقه هستند مدیر مدرسه ابتدایی حجاب با هماهنگی بخشدار سرباز کلات، اولیای دانش آموزان را خواسته و آن‌ها را مجبور کرده تا برای تامین مخارج مدرسه و بازسازی آن هر دانش آموز ماهیانه ده هزار تومان پرداخت کند، در صورت عدم پرداخت این مبلغ از ادامه تحصیل دانش آموز جلوگیری می‌شود.

این در حالی است که بسیاری از اولیای دانش آموزان به علت عدم توانایی پرداخت این مبلغ تصمیم به اخراج فرزندان خود از مدرسه گرفته‌اند.
از طرفی مدیر دبیرستان شیخ فضل الله نوری سرباز کلات در ابتدای سال تحصیلی جدید از هر دانش آموز مبلغ ۷۵۰۰تومان جهت بیمه و ۲۵۰۰تومان برای خرید آب سردکن و تعویض شیشه‌های مدرسه گرفته است، درحالی که با گذشت دو ماه  هنوز نه شیشه‌های دبیرستان تعمیر شده‌اند و نه آب سردکن خریداری شده است و دانش آموزان از آب گرم لوله کشی شهری می‌نوشند، از طرفی آقای …. مدیر این دبیرستان از دانش آموزانی که در ساعت ورزش برای گرفتن توپ به دفتر مراجعه کرده‌اند درخواست پول برای خرید توپ کرده و به بهانه خرید توپ از هر دانش آموزی مبلغ ۲۰۰۰تومان گرفته است. باتوجه به اینکه در ابتدای هر سال تحصیلی وزارت آموزش و پرورش به کلیه مدارس اعم از دبستان، راهنمایی و دبیرستان بصورت رایگان توپ تحویل داده می‌شود.
شایان ذکر هست که دانش آموزانی که این مبلغ را پرداخت نکرده‌اند در ساعت ورزش از طرف دفتر دبیرستان به آن‌ها توپ ورزشی داده نمی‌شود.
این درحالی هست که مسئولان استانی و منطقه‌ای از ریزش آمار دانش آموزان و ترک تحصیل آن‌ها اظهار ناراحتی کرده و به دنبال دریافت علل ترک تحصیل آن‌ها بودند.